Umenie pre verejný priestor, 23. 3. 2016

Súvisiace podujatie: