Umenie pre verejný priestor, 8. 6. 2016

Súvisiace podujatie: