VZDELÁVANIE

VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE RODINY, ŠKOLY, MLADÝCH ĽUDÍ A DOSPELÝCH 
Chcete sa dozvedieť viac o svete súčasného umenia? Vzdelávacie programy k výstavám KHB približujú nevšedný svet umenia rôznym skupinám detských (Kunsthalle KIDS) aj dospelých návštevníkov (Experiment Umenie).

Ich cieľom je spoločné uvažovanie o vybraných témach a vystavených dielach a ich tvorivá interpretácia, ktorá vytvára priestor pre osobný postoj a zážitok každého návštevníka. Sú otvorené pre rodiny, materské, základné, stredné a vysoké školy, mladých ľudí, dospelých a seniorov, ktorým ponúkame rôzne typy programov, prednášok, diskusií, komentovaných prehliadok a workshopov. 

PROGRAMY PRE ŠKOLY A ZÁUJMOVÉ SKUPINY
Programy sa konajú na objednávku

1. 
CESTOU-NECESTOU
Program k výstave: ŠTEFAN PAPČO: Psycho-vertical

7.12.2017-25.2.2017
Štefan Papčo je umelec a horolezec v jednom. Obe skúsenosti prepája v sochárskom médiu. Na výstave zažijeme kúsok prírody v meste, budeme kráčať a putovať každodenným životom aj svetom umenia.

Školenie pre pedagógov k výstave Štefana Papča: pondelok 11.11.2017 od 9 do 12h (v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom)
Prihlášky: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk 

Ako to na vzdelávacom programe vyzerá? Pozrite saTU


2.
Aktuálne počas celého roka: 

ZO ZÁKULISIA GALÉRIE
Počas celého roka, pre študentov SŠ a VŠ
Program je zameraný na predstavenie metód galerijnej pedagogiky a možnosti interpretácie súčasného umenia
Prihlášky: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk 

 

Prehľad pripravovaných výstav nájdete tu.

_____________________________________________________________________________________________

Vzdelávacie programy vedú galerijní pedagógovia KHB:
Mgr. Daniela Čarná, PhD.
Mgr. Art Lucia Kotvanová
Mgr. Ivana Krištofíková (externá spolupracovníčka)

Programy sa konajú na základe objednávky počas otváracích hodín
(pre školy je možné realizovať programy už od 10:00):


Trvanie: 60 - 90 min. Minimálny počet účastníkov: 7, maximálny 30, na tvorivú dielňu 20 žiakov 
Objednávky: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk
, +421 2 2047 6217, 0905 539 066
Vstupné na programy:
0€/ deti MŠ, žiaci ZUŠ, študenti SŠ a VŠ výtvarného zamerania
1€/ žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ (možnosť použitia kultúrnych poukazov, prijímame ich do 10.11.)
Pedagogický dozor, zodpovedajúci za žiakov v galérii: vstup voľný

 


Prehľad realizovaných vzdelávacích programov nájdete v archíve.
Kunsthalle Bratislava je členom Medzinárodnej asociácie detí v múzeách HANDS ON! 


Mediálny partner: www.sdetmi.com