VZDELÁVANIE

Chcete sa dozvedieť viac o svete súčasného umenia? Vzdelávacie programy približujú nevšedný svet umenia rôznym skupinám detských aj dospelých návštevníkov. Ich cieľom je spoločné uvažovanie o vybraných témach a vystavených dielach a ich tvorivá interpretácia, ktorá vytvára priestor pre osobný postoj a zážitok každého návštevníka. Sú otvorené pre rodiny, materské, základné, stredné a vysoké školy, mladých ľudí, dospelých a seniorov, ktorým ponúkame rôzne typy programov, prednášok, diskusií, komentovaných prehliadok a workshopov.

Aktuálne:

KRIŠTOF KINTERA: Prirodzená nervozita, Kunsthalle LAB: do 26.6.2016
Objednávky: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk, kde si môžete objednať aj programy pre školy, záujmové skupiny a dospelých (max. počet účastníkov je 15)

STRACH Z NEZNÁMEHO, 18.3.-31.7.2016
Výstava sa zaoberá utečeneckou krízou a témou migrácie z pohľadu medzinárodného a domáceho vizuálneho umenia. K výstave ponúkame tematické vzdelávacie programy a komentované prehliadky pre rodiny, školy, študentov, dospelých a záujmové skupiny, ktoré sa konajú na objednávku. Cestovanie môže byť príjemné, dobrodružné, ale niekedy aj nebezpečné. Odcestovať môžeme na rôzne miesta a z rôznych dôvodov. Na pár dní, týždňov, na niekoľko rokov a niekedy dokonca aj navždy. Prečo niektorí ľudia cestujú utekajú zo svojej krajiny do krajiny novej a často neznámej?

Metodické stretnutie pre pedagógov k výstave STRACH Z NEZNÁMEHO (v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom a Mgr. Slávkou Gécovou): streda 23. a 30.3.2016 od 9 do 14: Kunsthalle Bratislava, Nám. SNP 12, v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, prihlášky: daniela.carna@kunsthallebratislava.sk, slavka.gecova@mpc-udu.sk

PROGRAMY PRE ŠKOLY k výstave STRACH Z NEZNÁMEHO
PRSTOM NA MAPE 
Programy sú určené deťom materských a žiakom 1. stupňa základných škôl. Zameriavajú sa na našu osobnú skúsenosť detí s cestovaním. Akých 5 najdôležitejších vecí by ste si si sebou zbalili, keby ste išli k babke na víkend, na opustený ostrov, na Mesiac, alebo by ste sa sťahovali do inej krajiny? Ako by sme sa dohovoril v krajine, ktorej reč nepoznáme? Súčasťou programu je tvorivá aktivita. 


VSTUP DO NEZNÁMA
Programy sú určené žiakom 2. stupňa základných škôl a študentom stredných a vysokých škôl. Zameriavajú sa na historické a aktuálne dôvody, počas ktorých ľudia opäšťajú svoje domovy a na okolnosti, ktoré formujú naše postoje. Niektorí ľudia sa sťahujú do cudziny, napríklad keď reprezentujú zahraničný športový tím, venujú sa medzinárodnému výskumu alebo pôsobia v medzinárodnom orchestri. Niekedy však musia ľudia opustiť svoje domovy nedobrovoľne, napríklad kvôli vojne alebo prírodnej katastrofe. Ktorí známi ľudia sa nenarodili v krajine, ktorá sa stala ich druhým domovom? Súčasťou programu je diskusia, analýza vybraných diel na výstave a v prípade záujmu aj tvorivá aktivita. 

K výstave organizujeme programy pre školy, rodinné programy a programy pre dospelých: konkrétne termíny programov pre verejnosť budeme postupne zverejňovať, je možné zrealizovať ich aj na objednávku pre zamestnancov firmy a zájmové skupiny, bližšie informácie na: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk.  


Programy sa konajú na základe objednávky počas otváracích hodín:
PON: 12-19

UTO: voľný deň 
STR: 12-20
ŠTV - NED: 12-19
(pre školy je možné realizovať programy už od 10).
Trvanie: 60 - 90 min. Minimálny počet účastníkov: 7, maximálny 25-30, na tvorivú dielňu 15-20 žiakov (pokiaľ nie je uvedené inak) Objednávky: Mgr. Daniela Čarná, PhD., +421 2 2047 1216, vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk, Vstup voľný

Prehľad realizovaných vzdelávacích programov nájdete v archíve.

Mediálny partner: www.sdetmi.com