VZDELÁVANIE

VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE RODINY, ŠKOLY, MLADÝCH ĽUDÍ A DOSPELÝCH 
Chcete sa dozvedieť viac o svete súčasného umenia? Vzdelávacie programy k výstavám KHB približujú nevšedný svet umenia rôznym skupinám detských (Kunsthalle KIDS) aj dospelých návštevníkov (Experiment Umenie).

Ich cieľom je spoločné uvažovanie o vybraných témach a vystavených dielach a ich tvorivá interpretácia, ktorá vytvára priestor pre osobný postoj a zážitok každého návštevníka. Sú otvorené pre rodiny, materské, základné, stredné a vysoké školy, mladých ľudí, dospelých a seniorov, ktorým ponúkame rôzne typy programov, prednášok, diskusií, komentovaných prehliadok a workshopov.
 

PROGRAMY PRE ŠKOLY A ZÁUJMOVÉ SKUPINY
Programy sa konajú na objednávku

KOCKA CUKRU
Programy k výstave ILONA NÉMETH: Eastern Sugar
13.4.-15.7.2018

Výstava Ilony Németh je venovaná cukru ako procesuálnemu materiálu, ale aj ako súčasti histórie, zameranej na dejiny cukrovarníctva v Uhorsku, v Československu a na Slovensku. Súčasťou výstavy je múzeum cukru a "manufaktúra", ktorej zamestnancami sa pri výrobe cukrových homolí na chvíľu stávajú aj návštevníci. Cukor je prepojený s rôznymi oblasťami života, ako ho využívame my, čo symbolizuje a aký je jeho potenciál v umení? 

Ilona Németh (1963) je renomovaná výtvarníčka, známa ako autorka inštalácií, (realizuje ich od deväťdesiatych rokov 20. storočia), a performancií. Zaznamenáva v nich, čo sa deje okolo nás, zaoberá sa prepojením súkromných a verejných udalostí. V roku 2001 reprezentovala Slovensko na Bienále umenia v Benátkach, v rámci spoločnej inštalácie s Jiřím Sorůvkom - Pozvanie na návštevu. Názov Eastern Sugar získal kedysi najväčší slovenský cukrovar Juhocukor, sídliaci v Dunajskej Strede, po vstupe majoritného zahraničného akcionára v roku 1993. Sľuboval investície, revitalizáciu, a rozmach produkcie cukru na Slovensku, no fabrika vydržala len do roku 2007, kedy bolo ohlásené jej definitívne zatvorenie a ukončenie výroby. Participatívna výstava odkazuje k historickým, spoločenským a sociálnym otázkam a problémom, ktoré prinášajú nové priority, doba automatizácie a zánik tradičných priemyselných odvetví.

STRETNUTIE NA NÁMESTÍ
program k výstave Tomáš Rafa: Paradox tolerancie, Kunsthalle LAB
do 15.4.2018

TOLERANCIA – SPOLUPRÁCA – KOMUNIKÁCIA
Námestie SNP zohralo v histórii Slovenska dôležitú úlohu. Počas Nežnej revolúcie, v roku 1989, sa tu konali masové demonštrácie za odstránenie komunistického režimu. Demonštrovať znamená spoločne vyjadriť postoj k danej veci. Príďte vyjadriť svoj názor nielen na umenie. Budete mať tiež možnosť vytvoriť si vlastný nástroj komunikácie. 


Tomáš Rafa je umelcom, zameriavajúcim sa na aktuálne spoločenské dianie. Jeho umeleckými nástrojmi sú fotoaparát a kamera, vo svojich videách sa pohybuje na hranici umeleckého a dokumentárneho žánru. Výstava v Kunsthalle LAB sa dotýka tém nacionalizmu, pravicového extrémizmu a spolužitia s menšinami, a reaguje na stav slovenskej a stredoeurópskej reality. Nemá len umeleckú, ale aj aktivistickú rovinu a pokúša sa motivovať k občianskej aktivite a k prebudeniu z ľahostajnosti.


Ako to na našich vzdelávacích programoch vyzerá? Pozrite sa TU

Aktuálne počas celého roka: 
ZO ZÁKULISIA GALÉRIE
Počas celého roka, pre študentov SŠ a VŠ
Program je zameraný na predstavenie metód galerijnej pedagogiky a možnosti interpretácie súčasného umenia
Prihlášky: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk 

Prehľad pripravovaných výstav nájdete tu.

_____________________________________________________________________________________________

Vzdelávacie programy vedú galerijní pedagógovia KHB:
Mgr. Daniela Čarná, PhD.
Mgr. Art Lucia Kotvanová
Mgr. Ivana Krištofíková (externá spolupracovníčka)

Programy sa konajú na základe objednávky počas otváracích hodín
(pre školy je možné realizovať programy už od 10:00):


Trvanie: 60 - 90 min. Minimálny počet účastníkov: 7, maximálny 30, na tvorivú dielňu 20 žiakov 
Objednávky: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk
, +421 2 2047 6217, 0905 539 066
Vstupné na programy:
0€/ deti MŠ, žiaci ZUŠ, študenti SŠ a VŠ výtvarného zamerania
1€/ žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ (možnosť použitia kultúrnych poukazov, prijímame ich do 10.11.)
Pedagogický dozor, zodpovedajúci za žiakov v galérii: vstup voľný

 

Prehľad realizovaných vzdelávacích programov nájdete v archíve.
Kunsthalle Bratislava je členom Medzinárodnej asociácie detí v múzeách HANDS ON! 


Mediálny partner: www.sdetmi.com