VZDELÁVANIE

VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE RODINY, ŠKOLY, MLADÝCH ĽUDÍ A DOSPELÝCH 
Chcete sa dozvedieť viac o svete súčasného umenia? Vzdelávacie programy k výstavám KHB približujú nevšedný svet umenia rôznym skupinám detských aj dospelých návštevníkov. Ich cieľom je spoločné uvažovanie o vybraných témach a vystavených dielach a ich tvorivá interpretácia, ktorá vytvára priestor pre osobný postoj a zážitok každého návštevníka. Sú otvorené pre rodiny, materské, základné, stredné a vysoké školy, mladých ľudí, dospelých a seniorov, ktorým ponúkame rôzne typy programov, prednášok, diskusií, komentovaných prehliadok a workshopov.


Ukončili sme:
V termíne 17.3. až 31.7.2016 sa v Dome umenia / Kunsthalle Bratislava konala výstava STRACH Z NEZNÁMEHO, ku ktorej sme zrealizovali 102 vzdelávacích programov pre rôzne cieľové skupiny a publikovali sme detského sprievodcu výstavou. Počas jej trvania prebiehal pilotný komunitný program MAMY MAMÁM pre bratislavské mamy s deťmi a mamy, pre ktoré sa Slovensko stalo druhým domovom. Počas prázdnin sa konala tvorivá expedícia pre deti UMENIE NA CESTÁCH (v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy).


Aktuálne:
MÁŠ UMELECKÉ ČREVO? Medzinárodná súťaž pre študentov stredných škôl a gymnázií so záujmom o súčasné umenie,
ktorú organizuje Slovenská národná galéria v spolupráci s Domom umenia/Kunsthalle Bratislava. Metodický deň k projektu sa uskutoční v Slovenskej národnej galérii v stredu 31.8. o 10:00. Prihlášky a viac informácií: tu

Pripravujeme: 
Kunsthalle LAB: Esther Stocker: Z budúcnosti

-
K výstavám realizujeme metodické školenia pre pedagógov, v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom.
Ak máte záujem byť informovaní o vzdelávacích podujatiach pre konkrétne cieľové skupiny, napíšte nám na adresu: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk, s uvedením cieľovej skupiny programov, o ktorých máte záujem byť informovaní:
Programy pre: - pedagógov a školy, - rodiny, - mladých ľudí, - dospelých.

Programy sa konajú na základe objednávky počas otváracích hodín:
PON: 12:00-19:00

UTO: zatvorené
STR: 12:00-20:00
ŠTV - NED: 12:00-19:00
(pre školy je možné realizovať programy už od 10:00).
Trvanie: 60 - 90 min. Minimálny počet účastníkov: 7, maximálny 25-30, na tvorivú dielňu 15-20 žiakov (pokiaľ nie je uvedené inak) Objednávky: Mgr. Daniela Čarná, PhD., +421 2 2047 1216, vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk


Prehľad realizovaných vzdelávacích programov nájdete v archíve.
Dom umenia / Kunsthalle Bratislava je členom Medzinárodnej asociácie detí v múzeách HANDS ON! 

Mediálny partner: www.sdetmi.com