Výstava
16.2.2017 o 18:00 - 9.4.2017

INTO THE MU

Prítomnosť a absencia objemov formujú naše vnímanie trojrozmerného prostredia.
Výstava
3.11.2016 o 18:00 - 26.2.2017

A je tu zas? Slovenský štát v súčasnom umení

Výstavný projekt s názvom A je tu zas? Slovenský štát v súčasnom umení dramaturgicky nadväzuje na politicky ladené projekty, ktorým sa kurátori KHB v minulosti venovali, a zároveň vytvára autonómny doplnok k výstave Sen x skutočnosť v Slovenskej národnej galérii.
Výstava
7.12.2016 o 18:00 - 29.1.2017

AGNÈS THURNAUER: Krajina a jazyk

Ťažiskom prezentácie francúzsko-švajčiarskej autorky Agnès Thurnauer je séria rozmerných okrúhlych obrazov/objektov Portraits Grandeur Nature (2007 – 2009), ktorú prezentovala aj v Centre Georges Pompidou v Paríži.
Výstava
30.9.2016 o 12:00 - 20.11.2016

ESTHER STOCKER: Z budúcnosti

Esther Stocker sa venuje priestorovej abstrakcii a architektúre, ktorá návštevníka vťahuje do inej dimenzie. Čiernobiele geometrické krajiny vznikajú násobením jednoduchých tvarov a foriem, horizontálnych a vertikálnych línií. Vytvára rytmické vzorce, ktoré podčiarkujú neústupnú povahu jej diel. Repetícia základných elementov, posúvanie horizontu a hra s perspektívou tvoria hĺbku a objem priestoru.
Výstava
17.3.2016 o 18:00 - 31.7.2016

STRACH Z NEZNÁMEHO

Utečenecká kríza, ktorej v súčasnosti čelíme, je najzávažnejšia od druhej svetovej vojny. Milióny ľudí bolo nútených opustiť svoje domovy v dôsledku vojnových konfliktov alebo extrémnej chudoby. Táto situácia priniesla do našej spoločnosti veľa neistoty a stále vyvoláva mnoho otázok. Skúsenosť kontaktu s inými kultúrami je pre krajiny východnej Európy nová a neznáma. Na vzájomné spoznávanie nebol dosiaľ dostatok času, stojíme iba na začiatku vzájomného dialógu. Výstava Strach z neznámeho sa pokúša prekonať bariéru nekomunikácie.
Výstava
5.5.2016 o 18:00 - 10.7.2016

KRIŠTOF KINTERA: Prirodzená nervozita

Samostatná výstava úspešného českého sochára. Jeho diela sme ostatne mohli vidieť v Kunsthal Rotterdam či v Tinguely Museum vo švajčiarskom Baseli. V rámci svojej aktuálnej tvorby v priestore Kunsthalle LAB predstaví autorský koncept súčasnej sochy ako často pohyblivých, antropomorfizovaných predmetov prenesených z reality, efemérnej sochy pracujúcej s dymom či vetrom a pod.
Výstava
3.3.2016 o 18:00 - 24.4.2016

CLEMENS FÜRTLER: Bildmaschine 07

Rakúsky umelec Clemens Fürtler vytvára takzvané Bildmaschinen – obrazotvorné kinetické objekty, ktoré stavia z modelárskych dielov železníc a diaľnic. Prostredníctvom modelov vozidiel pohybujúcich sa po vytvorených skulptúrach skúma drobnokresbu architektonických štruktúr. Do miniatúr lokomotív a áut inštaluje kamery a svetlá, ktoré vytvárajú videá následne projektované na steny. Výsledná hra tieňa a obrazu posúva hranice nášho vnímania obmedzeného priestoru.
Výstava
12.11.2015 o 18:00 - 14.2.2016

JÁN MANČUŠKA: Prvá retrospektíva

Ján Mančuška (1972 – 2011) nikdy nebol považovaný za predstaviteľa slovenskej umeleckej scény, on sám sa považoval za autora slovenského pôvodu žijúceho v Československu a neskôr v Čechách. Prvá retrospektíva je úvodným krokom k predstaveniu jeho prác domácemu publiku, ktoré má jedinečnú možnosť zoznámiť sa so súborom autorovej medzinárodne vysoko hodnotenej tvorby. Kurátorsky ju pripravil Vít Havránek a premiérovaná bola v Galerii hlavního města Prahy.
Výstava
18.12.2015 o 12:00 - 14.2.2016

PAVLA SCERANKOVÁ: Zrážka galaxií

Výstava s názvom Zrážka galaxií je sondou do aktuálnej tvorby sochárky Pavly Scerankovej (*1980). Prezentuje a vzájomne kontextualizuje dve na pohľad príbuzné diela, ktoré zároveň odkrývajú dve výrazné témy a nateraz nosné ideové línie jej solitérneho umeleckého programu. Interaktívna kinetická inštalácia Zrážka galaxií (2014), ktorej názov symbolicky kóduje leitmotív celku výstavy, sprítomňuje pohyby a vzťahy vesmírnych telies v analógii s pozemským časopriestorom, teda s vesmírom života a so vzťahmi ľudí.

Stránky