17.3.2016 - 31.7.2016

Výstava

STRACH Z NEZNÁMEHO

Utečenecká kríza, ktorej v súčasnosti čelíme, je najzávažnejšia od druhej svetovej vojny. Milióny ľudí bolo nútených opustiť svoje domovy v dôsledku vojnových konfliktov alebo extrémnej chudoby. Táto situácia priniesla do našej spoločnosti veľa neistoty a stále vyvoláva mnoho otázok. Skúsenosť kontaktu s inými kultúrami je pre krajiny východnej Európy nová a neznáma. Na vzájomné spoznávanie nebol dosiaľ dostatok času, stojíme iba na začiatku vzájomného dialógu. Výstava Strach z neznámeho sa pokúša prekonať bariéru nekomunikácie.
3.3.2016 - 24.4.2016

Výstava

CLEMENS FÜRTLER: Bildmaschine 07

Rakúsky umelec Clemens Fürtler vytvára takzvané Bildmaschinen – obrazotvorné kinetické objekty, ktoré stavia z modelárskych dielov železníc a diaľnic. Prostredníctvom modelov vozidiel pohybujúcich sa po vytvorených skulptúrach skúma drobnokresbu architektonických štruktúr. Do miniatúr lokomotív a áut inštaluje kamery a svetlá, ktoré vytvárajú videá následne projektované na steny. Výsledná hra tieňa a obrazu posúva hranice nášho vnímania obmedzeného priestoru.
12.11.2015 - 14.2.2016

Výstava

JÁN MANČUŠKA: Prvá retrospektíva

Ján Mančuška (1972 – 2011) nikdy nebol považovaný za predstaviteľa slovenskej umeleckej scény, on sám sa považoval za autora slovenského pôvodu žijúceho v Československu a neskôr v Čechách. Prvá retrospektíva je úvodným krokom k predstaveniu jeho prác domácemu publiku, ktoré má jedinečnú možnosť zoznámiť sa so súborom autorovej medzinárodne vysoko hodnotenej tvorby. Kurátorsky ju pripravil Vít Havránek a premiérovaná bola v Galerii hlavního města Prahy.
18.12.2015 - 14.2.2016

Výstava

PAVLA SCERANKOVÁ: Zrážka galaxií

Výstava s názvom Zrážka galaxií je sondou do aktuálnej tvorby sochárky Pavly Scerankovej (*1980). Prezentuje a vzájomne kontextualizuje dve na pohľad príbuzné diela, ktoré zároveň odkrývajú dve výrazné témy a nateraz nosné ideové línie jej solitérneho umeleckého programu. Interaktívna kinetická inštalácia Zrážka galaxií (2014), ktorej názov symbolicky kóduje leitmotív celku výstavy, sprítomňuje pohyby a vzťahy vesmírnych telies v analógii s pozemským časopriestorom, teda s vesmírom života a so vzťahmi ľudí.
5.11.2015 - 6.12.2015

Výstava

A TERAZ O NIEČOM ÚPLNE INOM 5

Nika Oblak a Primož Novak umelecky spolupracujú od roku 2003. Vo svojej práci sa zameriavajú na kritické skúmanie súčasných médií a kapitalistickej spoločnosti prostredníctvom rozkrývania jej vizuálnych, ako aj jazykových štruktúr. Umelci vystavovali namedzinárodnej pôde vrátane Bienále v Sharjah v Spojených arabských emirátoch, Japonského festivalu mediálnych umení v Tokiu, Bienále umenia v Istanbule či na Biennale Cuvee v Linzi, ako aj na Transmediale v Berlíne alebo na medzinárodnom festivale elektronického jazyka FILE v brazílskom Sao Paolo.
18.9.2015 - 25.10.2015

Výstava

PSYCHOGEOGRAFICKÁ KRIŽOVATKA

Výstava s názvom Psychogeografická križovatka prechádzajúc rôznymi súčasnými psychogeografickými cestami, otvorí nové vnímanie Bratislavy pomocou rôznych trás a šošoviek, cez ktoré štyria zúčastnení umelci (všetci z nemeckého Hamburgu) vstúpia do dialógu s mestom a jeho obyvateľmi. 
17.7.2015 - 6.9.2015

Výstava

FEM(INIST) FATALE

Feminizmus je stále aktuálnou a citlivou témou aj na poli súčasného umenia. Zásadné diela a otázky feminizmu budú predstavené formou multigeneračného výberu autoriek a autorov. Výstava je organizovaná v rámci nultého ročníka festivalu FestFEM.
29.5.2015 - 5.7.2015

Výstava

PREMENY ENERGIE

Diela piatich medzinárodne pôsobiacich umelkýň žijúcich v Rakúsku, vo Francúzsku, v Taliansku a na Slovensku a cestujúcich naprieč týmito krajinami sa zameriavajú na rôzne zdroje energie a premeny, ktorými prechádza.
13.3.2015 - 16.4.2015

Výstava

MILAN MIKULA: DIELO (PREDOBRAZ) Latentná rekapitulácia štýlov

Výstavný projekt vzniká ako site specific interaktívna inštalácia pre priestor Kunsthalle LAB. Je inšpirovaný jednak pôvodnou funkciou priestoru (predajňa umeleckých diel) a zároveň predchádzajúcimi prácami autora, zaoberajúcimi sa témou Predobrazu. Výklady galérie, smerujúce do ulice, sú riešené ako komerčný obchodný priestor, navodzujúci dojem otvárania novej predajne.
11.12.2014 - 26.2.2015

Výstava

ERWIN WURM: Všetko je inak / Alles ist anders / Everything Is Different

Erwin Wurm je svetoznámy rakúsky výtvarník, ktorý dekonštruoval sochárstvo, aby ho mohol nanovo zadefinovať ako oblasť, ktorá môže súvisieť s každodennou realitou a všedným životom človeka. V rámci kurátorskej koncepcie Juraja Čarného predstavuje výstava Všetko je inak / Alles ist anders / Everything Is Different Wurmovu tvorbu objektom Renault 25/1991 (2008) a videom Tell (2007/2008).