Výstava
22.6.2017 o 18:00 - 27.8.2017

STANO FILKO: 2037

V júni tohto roka by sa významný predstaviteľ slovenského umenia druhej polovice 20. storočia a súčasnosti Stano Filko dožil 80 rokov.