3.9.2018 o 12:00 - 31.12.2018

Event

Zo zákulisia galérie

Program je zameraný na predstavenie metód galerijnej pedagogiky a možnosti interpretácie súčasného umenia a prebieha počas celého roka.
30.11.2018 o 12:00 - 24.2.2019

Workshop

Programy pre školy k výstave OBJEKTívne

Ako súvisí umenie s každodenným životom a ako vôbec umelcov napadlo používať každodenné predmety v umení? Programy pre MŠ, ZŠ, ZUŠ a SŠ budú spoločným kladením otázok a hľadaním odpovedí o mieste súčasného umenia v našom živote.
16.12.2018 o 16:00

Kurátorský sprievod

Kurátorský sprievod výstavou OBJEKTívne

Kunsthalle Bratislava pozýva na komentovanú prehliadku, ktorú povedie kurátor výstavy Vladimír Beskid spolu s niektorými vystavujúcimi autormi.