20.4.2018 o 18:00

Prednáška

Alexandra Pirici

Prednáška rumunskej choreografky Alexandry Pirici nazrie na telo ako na materiál, či nástroj, slúžiaci na uchovávanie pamäte a imagináciu.
25.4.2018 o 09:00 - 25.4.2018

Prednáška

Otvorená galéria

Konferencia ponúkne spoločné zdieľanie skúseností z praxe galerijnej pedagogiky na Slovensku a v Čechách a pomenovanie súčasného stavu a vízií galerijnej pedagogiky.